Els Cavapoos no es poden deixar sols massa temps. Tot i que està bé deixar-los fer encàrrecs curts, hauríeu d'evitar deixar-los sols més de 2 hores.

A causa del seu tarannà lleial i amorós, els Cavapoos solen estar molt lligats a la seva família. Com a resultat, sovint mostren signes d'ansietat per separació després d'estar sols durant un temps. No es recomana obtenir un Cavapoo si esteu sovint ocupat o ocupat per activitats fora de casa.

Dit això, podeu minimitzar la tendència d'un Cavapoo a desenvolupar ansietat per separació si:

  • Entrenant-lo tan aviat. com sigui possible
  • Acostumar-los a períodes curts sense la vostra presència
  • Reduir els possibles estressants abans de deixar-los sols
  • Proporcionar-los prou menjar, aigua i joguines
  • Deixar la televisió o la ràdio encesa quan marxes