Excepcionalment aquest any les vendes dels uniformes es faran exclusivament a través de la web i l’entrega es farà al domicili.
 
1. Les comandes fetes del dia
22 de juny al 30 de juny
es podran rebre en aquestes dates: 
2. Les comandes fetes de l’
1 de juliol al  20 de juliol
es podran rebre en aquestes dates:
3. Les comandes fetes del
21 de juliol al 18 d’agost
es podran rebre en aquestes dates:

4. Per últim, les comandes fetes
després del 18 d’agost
es podran rebre en aquestes dates:

 

-Del 27 al 31 de juliol

-Del 24 al 28 d’agost

-Del 31 d’agost al 4 de setembre

-Del 31 d’agost al 4 de setembre

-Del 7 al 10 de setembre

 

-Del 14 al 18 de setembre

 

 

-Durant el mes de setembre